...
Lời Cuối Cho Tình Yêu Thu Hà - Đức Kim
...
Ngày Đó Xa Rồi Đức Kim
...
...
Xa Em Kỷ Niệm Đức Kim
...
Người Tình Vô Tư Hồng Nhung
...
Cây Bàng Của Cha Hồng Nhung
...
Lk Rồi hai mươi năm sau - Lòng mẹ Hồng Nhung - Hồng Phượng
...
Tự Tình Khúc Hồng Nhung - Quang Dũng
...
Đêm cô đơn Hồng Nhung - Quang Dũng
...
...
Cô Bé Vô Tư Hồng Nhung