...
Tâm Sự Với Anh Lê Sang - Kim Loi
...
Vui Trong Ngày Cưới Nhiều ca sĩ
...
Thương Về Miền Đất Lạnh Lê Sang - Pham Minh Thuan
...
Bên Em Mùa Xuân Lê Sang - Thu Tien
...
Thoáng Giấc Mơ Qua Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
...
Yêu Một Mình (Beat) Dương Hồng Loan - Lâm Bảo Phi
...
Cây Bã Đậu (Beat) Dương Hồng Loan - Lâm Bảo Phi
...
Vùng Lá Me Bay Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
...
Sầu Tím Thiệp Hồng Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
...
Nối Lại Tình Xưa Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
...
Gõ Cửa Trái Tim Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
...
Đường Tím Bằng Lăng Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
...
Định Mệnh Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
...
Đam Mê Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
...
Hoa Tím Người Xưa Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan