...
...
Comeback Bằng Cường - Phát Tô
...
...
Tình Phai Dấu Bằng Cường
...
Tội Bằng Cường
...
...
Khi Anh Nhớ Em Bằng Cường
...
Lần Nào Em Cũng Thế Bằng Cường
...
Thu Yêu Thương Bằng Cường
...
Vẫn Yêu Đời Bằng Cường
...
...
...
I Just Wanna Say (Remix) Bằng Cường
...
Anh Đang Nơi Đâu Gemini Band
...