...
Hát Về Anh Nguyễn Phi Hùng
...
Không Gia Đình Nguyễn Phi Hùng
...
Chuyện Ngày Xưa Của Mẹ Nguyễn Phi Hùng
...
Vắng Cha Nguyễn Phi Hùng
...
Hãy Cho Tôi Nguyễn Phi Hùng
...
Chỉ Còn Anh Và Nỗi Nhớ Nguyễn Phi Hùng
...
Dấu Yêu Nguyễn Phi Hùng
...
Khí Phách Anh Hùng Nguyễn Phi Hùng
...
Bài Tango Tình Nhân Nguyễn Phi Hùng
...
...
Niềm Tim Phía Trước Nguyễn Phi Hùng