...
Nhớ Nhau Hoài (Tân Cổ) Võ Minh Lâm - Phương Cẩm Ngọc
...
Đêm Côn Đảo Đào Vũ Thanh - Quế Trân
...
...
...
...
Lòng mẹ Tân cổ Võ Minh Lâm
...
vọng cổ Võ Minh Lâm
...
lý bông dừa Võ Minh Lâm
...
Người chị xứ dừa tân cổ Trung Hậu - Quế Trân
...
Cô thắm về làng Vọng cổ Kim Tử Long - Quế Trân
...
Trích đoạn Bến nước Ngũ Bồ 2 Võ Minh Lâm - Quế Trân
...
Mưa bụi 1 Chế Thanh - Quế Trân
...