...
Điệu Dân Ca Buồn Nguyễn Kha - Khưu Huy Vũ
...
Đoản Ca Xuân Remix Khưu Huy Vũ
...
Điệu Dân Ca Buồn Khưu Huy Vũ
...
Đính Ước Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
...
Đi Tới Cuối Con Đuờng Hà My - Khưu Huy Vũ
...
Đêm Tóc Rối Khưu Huy Vũ
...
...
Anh Mê Vợ Bé Sơn Ca - Khưu Huy Vũ
...
Chuyến Tàu Hoàng Hôn Lương Gia Huy - Khưu Huy Vũ
...
Áo Mới Cà Mau Khưu Huy Vũ
...
...
Chồng Xa Khưu Huy Vũ - Bạch Công Khanh
...
Cho Vừa Lòng Em Remix Khưu Huy Vũ
...
Chim Trắng Mồ Côi Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
...
Câu Chuyện Đầu Năm Remix Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ