...
Nhật Ký Đời Tôi Mai Tuấn - Trường Sơn
...
Dấu Chân Kỷ Niệm Mai Tuấn - Trường Sơn
...
Cô Hàng Xóm Nhiều ca sĩ
...
Cô Bé Đỏng Đảnh Trường Sơn - Lưu Ánh Loan
...
Còn Mùng Là Còn Tết Trường Sơn - Kim Thư
...
Cô Gái Mùa Xuân Trường Sơn
...
Xuân Đại Cát Trường Sơn - Kim Thư
...
Về Quê Ăn Tết Trường Sơn - Kim Thư
...
Mật Đắng Tình Yêu Nhiều ca sĩ
...
Mùa Xuân Cưới Em Trường Sơn - Giáng Tiên
...
Mùa Xuân Đầu Tiên Trường Sơn - Kim Thư
...
Mãi Mãi Hương Xuân Trường Sơn - Kim Thư
...
Lời Tỏ Tình Đầu Xuân Trường Sơn - Kim Thư
...
Em Về Thấy Mùa Xuân Trường Sơn
...
Khúc Nhạc Ngày Xuân Trường Sơn - Kim Thư