...
Cho Vừa Lòng Em Cẩm Như - Tuấn Quang
...
Hoa Sứ Nhà Nàng Tuấn Quang
...
...
Bạc Trắng Lửa Hồng Hồng Phượng - Tuấn Quang
...
Lời Em Hứa Ngọc Sơn - Tuấn Quang
...
Lý Bông Mai Tuấn Quang
...
Phượng Buồn Tuấn Quang
...
Người Ngoài Phố Tuấn Quang
...
Mấy Nhịp Cầu Tre Tuấn Quang - Bảo Vân
...
Mưa Nửa Đêm Tuấn Quang
...
Trăng Hờn Tủi Tuấn Quang
...
...
Hối Hận Tuấn Quang
...
Lk Vì Nghèo Tuấn Quang
...
Chia Tay Tuấn Quang - Bảo Vân