...
...
Em Đẹp Nhất Trần Gian Lý Hải - Ngọc Sơn
...
Lk Trả Nợ Tình Xa - Giận Hờn Lý Hải - Trấn Thành
...
Kịch Nhỏ Ơi Lý Hải - Tấn Beo
...
...
...
Yêu người không hạnh phúc Lý Hải - Huỳnh Nhật Đông
...
Ngọn trúc đào Nhiều ca sĩ
...
...
...
...
Thương Vợ Lý Hải
...
...
...
Con Gái Thời Nay Lý Hải - Bảo Chung