...
Tại Sao Phải Là Anh Cao Tùng Anh
...
Yêu Em Bằng Lý Trí Cao Tùng Anh - Linh Na
...
Tình Yêu Khép Lại Cao Tùng Anh
...
Tình Yêu Khép Lại (Remix) Cao Tùng Anh - DJ Hiếu Phan
...
Vừa Đi Vừa Khóc Cao Tùng Anh
...
Thói Quen Của Anh (Remix) Cao Tùng Anh - DJ Hiếu Phan
...
...
Tường Vi Trắng Cao Tùng Anh
...
Vì Anh Thích Cao Tùng Anh
...
Dáng Em (New Ver.) Cao Tùng Anh
...
Về Nhà Anh Đi Cao Tùng Anh
...
...
That Girl Cao Tùng Anh
...
Con Hỏi Phật Cao Tùng Anh
...
World Cup 2018 Vietnammese Ver Cao Tùng Anh - Linh Na