...
Tiếng pháo giao thừa remix Trương Khải Minh
...
Phố xuân remix Trương Khải Minh
...
Mãi Là Anh Em Tri Kỷ Trương Khải Minh
...
Lạc mất mùa xuân remix Trương Khải Minh
...
Ràng Buộc Trương Khải Minh
...
Hạnh Phúc Của Riêng Anh Beat Trương Khải Minh
...
Vui cùng mùa xuân remix Trương Khải Minh
...
Khoảng Cách (Remix New Ver.) Trương Khải Minh
...
...
...
...
Bên Nhau Không Còn Cảm Giác Trương Khải Minh - Trần Gia Lương
...
...
Đừng Dối Lòng Trương Khải Minh
...
Hãy Xem Như Chẳng Quen Trương Khải Minh