...
...
Một Ngày Mùa Đông (Remix) Trương Khải Minh
...
Yeu Lam Nguoi Khong Yeu Trương Khải Minh
...
Hanh Phuc Cua Rieng Anh Remix Trương Khải Minh
...
...
Tập Quên Đi Em Trương Khải Minh
...
Xa Nhau Anh Mới Biết Trương Khải Minh
...
Bước Tiếp Hay Quay Về Trương Khải Minh
...
Miễn Cưỡng Chỉ Thêm Đau Trương Khải Minh
...
...
Làm Sao Để Quên Em Trương Khải Minh
...
Suy Nghĩ Lại Em Trương Khải Minh
...
Tự Hỏi Lòng Trương Khải Minh
...
Cảm Giác Anh Mang Yuki Bo - Lik Kay
...
Làm Sao Tốt Cho Cả Hai (Dj Eric T-j Remix) Bảo Châu - Trương Khải Minh