...
Nồng Nàn Khúc Hát Tỉnh Thanh Trọng Tấn - Anh Thơ
...
Tình Ca Tây Bắc Trọng Tấn - Vi Hoa
...
Gặp Nhau Trong Rừng Mơ Trọng Tấn - Tân Nhàn
...
Bản Tango Mùa Thu Trọng Tấn
...
Bức Tranh Quê Trọng Tấn
...
Có Một Thăng Long Trọng Tấn
...
Con Đò Của Mẹ Trọng Tấn
...
Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao Trọng Tấn - Thanh Hoa
...
Dòng Sông Ký Ức Trọng Tấn
...
Dòng Sông Linh Thiêng Trọng Tấn
...
Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng Trọng Tấn - Thanh Hoa
...
...
...
...