...
Mẹ Yêu Con Trọng Tấn - Tùng Dương
...
Miền Tam Hợp Trọng Tấn
...
...
...
...
...
Tôi Đưa Em Sang Sông Trọng Tấn
...
...
Riêng Một Góc Trời Trọng Tấn
...
Chiếc Lá Cuối Cùng Trọng Tấn
...
...
Niệm Khúc Cuối Trọng Tấn
...
Mưa Hồng Trọng Tấn
...
Xin Còn Gọi Tên Nhau Trọng Tấn
...
Phôi Pha Trọng Tấn