...
Tự Nguyện Trọng Tấn
...
Mùa Xuân Đi Chợ Bắc Hà Trọng Tấn - Anh Thơ
...
Dáng Đứng Samu Việt Hoàn - Vi Hoa
...
...
...
Hãy Yên Lòng Mẹ Ơi Trọng Tấn
...
Ta Ra Trận Đêm Nay Trọng Tấn
...
...
Chảy Đi Sông Ơi Việt Hoàn
...
Thuyền Và Biển Việt Hoàn
...
Tình Ca Việt Hoàn
...
Mặt Trời Của Anh Việt Hoàn
...
...
...