...
Đêm Tâm Sự Phước Lộc - Trang Hương
...
Dì Ghẻ Con Chồng Phước Lộc
...
Đường Về Hai Thôn Hương Ly - Phước Lộc
...
Hãy Quên Anh Phước Lộc
...
Lk Nửa Đêm Ngoài Phố Hoàng Lê - Phước Lộc
...
Hỏi Nàng Xuân Hương Giang - Phước Lộc
...
LK Người Mang Tâm Sự Nhiều Ca Sĩ - Phước Lộc
...
Lk Số nghèo Nhiều Ca Sĩ - Phước Lộc
...
Mưa Nửa Đêm Phước Lộc
...
Mười Năm Đợi Chờ Phước Lộc
...
...
Trăng Về Thôn Dã Phước Lộc
...
Đừng Nói Xa Nhau Phước Lộc - Hương Ly
...
Ai Khổ Vì Ai Hương Ly - Phước Lộc
...
Ai Nhớ Chăng Ai Phước Lộc