...
Có Bao Giờ Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
Con Đường Mang Tên Em Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
...
Chiều Cuối Tuần Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
Đừng Nói Xa Nhau Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
...
Gió Lạnh Đêm Hè Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
Bạc Trắng Lửa Hồng Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
...
Dìu Nhau Về Bến Mơ Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
Lối Về Xóm Nhỏ Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
...
Hai Đứa Giận Nhau Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
Phận Bạc Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
Nói Với Người Tình Thạch Thảo - Vũ Hoàng