...
Có Lẽ Nào Vũ Hoàng
...
...
Ta Đã Lạc Mất Nhau Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
Phượng Buồn Lối Xưa Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
Hương Tình Xa Vũ Hoàng
...
...
Hoài Cảm Vũ Hoàng
...
Giàu Nghèo Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
...
Biết Nói Gì Đây Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
...
...
...
Ai Đưa Em Về Vũ Hoàng
...
Nỗi Buồn Gác Trọ Thạch Thảo - Vũ Hoàng