...
Về Quê Ngoại Khưu Huy Vũ
...
Bến Sông Chờ Khưu Huy Vũ
...
Bến Sông Chờ Remix Khưu Huy Vũ
...
Trách Ai Vô Tình Khưu Huy Vũ
...
...
Vùng Lá Me Bay Khưu Huy Vũ
...
...
Tình Nghèo Có Nhau Hà My - Khưu Huy Vũ
...
Về Đâu Mái Tóc Người Thương Khưu Huy Vũ - Bạch Công Khanh
...
Trách Ai Vô Tình Remix Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
...
Mưa Đêm Ngoại Ô Ân Thiên Vỹ
...
Sau Lần Hẹn Cuối Lý Diệu Linh - Ân Thiên Vỹ
...
Thao Thức Vì Em Hà My - Ân Thiên Vỹ
...
Yêu Một Mình Ngọc Hương - Ân Thiên Vỹ
...
Đường Tình Đôi Ngả Lưu Ánh Loan - Ân Thiên Vỹ