...
Chiều Cuối Tuần Khưu Huy Vũ - Đăng Nguyên
...
Chú Hai Lúa Khưu Huy Vũ
...
Ai Nhớ Chăng Ai Khưu Huy Vũ
...
...
Mưa Bụi 1 Lưu Ánh Loan - Ân Thiên Vỹ
...
Lan Và Điệp 1 Lưu Ánh Loan - Ân Thiên Vỹ
...
Duyên Kiếp (Liveshow Thương Quá Việt Nam) Lưu Ánh Loan - Ân Thiên Vỹ
...
...
Tân Cổ Bánh Bông Lan Lưu Ánh Loan - Ân Thiên Vỹ
...
Thương Em Bán Chè Khưu Huy Vũ - Quỳnh Trang
...
Đêm Buồn Nhớ Quê Khưu Huy Vũ
...
Cạn Chén Men Cay Khưu Huy Vũ
...
...
Tết Miền Tây Remix Khưu Huy Vũ
...