...
Ước Nguyện Đầu Xuân Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Xuân Họp Mặt Khưu Huy Vũ
...
Anh Cho Em Mùa Xuân Khưu Huy Vũ
...
Câu Chuyện Đầu Năm Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Cõi Nhớ Khưu Huy Vũ
...
Ngày Tết Việt Nam Khưu Huy Vũ
...
Hãy Quên Anh Khưu Huy Vũ
...
...
...
Kiếp Đỏ Đen Khưu Huy Vũ - Dương Cường
...
Anh Ba Hưng Lương Gia Huy - Khưu Huy Vũ
...
Tội Tình Lâm Chấn Khang - Khưu Huy Vũ
...
Mang Sáo Qua Sông Khưu Huy Vũ - Phi Bằng
...
Tình Quê Miền Tây Nhiều ca sĩ
...
Làm Dâu Xứ Lạ Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan