...
Phận Xa Quê Khánh Bình
...
Bao La Tình Mẹ Khánh Bình
...
Câu Chuyện Đầu Năm Dương Hồng Loan - Khánh Bình
...
Bài Ca Tết Cho Em Dương Hồng Loan - Khánh Bình
...
Xuân Quê Tôi Dương Hồng Loan - Khánh Bình
...
Em Về Kẻo Trời Mưa Khánh Bình - Lan Vy
...
Dù Anh Nghèo Kim Thoa - Khánh Bình
...
...
Nỗi Buồn Gác Trọ Khánh Bình - Lan Vy
...
Đêm Tóc Rối Khánh Bình
...
Gió Về Miền Xuôi Khánh Bình
...
Ru Lại Câu Hò Thùy Dương - Khánh Bình
...
Đêm Tâm Sự Dương Hồng Loan - Khánh Bình
...
Sông Quê Hồng Phượng - Khánh Bình
...
Bỏ Quê Thùy Dương - Khánh Bình