...
...
Đến Bên Anh Duy Khoa - NQP
...
Và Anh Đi Tìm Duy Khoa
...
...
...
...
...
...
...
Nghêu ngao Duy Khoa
...
Sẽ Mãi Chờ Duy Khoa
...
Sẽ mãi chờ Duy Khoa
...
...
...
Lời Hứa Duy Khoa