...
Tình xưa Dương Triều Vỹ - Hoàng Mai Trang
...
Lúa mùa duyên thắm Hoàng Mai Trang - Chí Thanh
...
Lòng mãi yêu thương Hoàng Mai Trang
...
Bông ô môi Đăng Anh - Hoàng Mai Trang
...
Bài ca kỷ niệm Đăng Anh - Hoàng Mai Trang
...
Hương sầu riêng muộn Ngô Quốc Linh - Hoàng Mai Trang
...
Cà phê miệt vườn VŨ HẢI - Hoàng Mai Trang
...
Hái hoa rừng cho em Hoàng Mai Trang - Khắc Quốc Hải
...
Đêm giao thừa nhớ mẹ Hoàng Mai Trang
...
...
Nỗi lòng cô Thắm VŨ HẢI - Hoàng Mai Trang