...
...
Những Đồi Hoa Sim Kim Ny Ngọc
...
Phố Hoa (Remix) Saka Trương Tuyền - Kim Ny Ngọc
...
Bao lần em khóc Kim Ny Ngọc
...
Lời Hứa Vội Tàn Kim Ny Ngọc
...
...
Em sẽ sống khác Kim Ny Ngọc
...
Lam tuong anh yeu em Kim Ny Ngọc
...
...
...
Em sợ định mệnh Kim Ny Ngọc
...
Sầu Tím Lục Bình Kim Ny Ngọc
...
Trách Mình Thôi Kim Ny Ngọc
...
Xuân Mãi Muôn Đời Kim Ny Ngọc
...
Chào Mùa Xuân Mới Kim Ny Ngọc - Đinh Vũ Duy