...
Nhật Thực Trần Thu Hà
...
Đêm Cô Đơn Trần Thu Hà - Trung Kiên
...
...
Cỏ Và Mưa Trần Thu Hà
...
Nắng Muộn Trần Thu Hà
...
Bóng Tối Jazz Trần Thu Hà
...
LK Cô Đơn - Bơ Vơ Trần Thu Hà
...
Người Em Sầu Mộng Trần Thu Hà
...
...
...
Cô Đơn Trần Thu Hà
...
Đôi Tay Mẹ Trần Thu Hà
...
Khúc Yêu Trần Thu Hà
...
Thiên Đường Nơi Ta Trần Thu Hà
...
Thu Cạn Trần Thu Hà