...
Gặp Nhau Làm Ngơ Uyên Trang - Hàn Thái Tú
...
Đôi Mắt Người Xưa Uyên Trang - Lưu Chí Vỹ
...
Định Mệnh Lam Trường - Uyên Trang
...
Đêm Vũ Trường Quách Thành Danh - Uyên Trang
...
Cõi Nhớ Uyên Trang
...
Cỏ Úa Uyên Trang - Quang Hà
...
...
Cỏ Úa Dance Remix Uyên Trang - Mai Tuấn
...
Chuyện tình không dĩ vãng Uyên Trang - Khánh Loan
...
...
Sao biển Uyên Trang
...
...
...
Chuyện hợp tan Uyên Trang
...
Hình bóng quê nhà Nhiều ca sĩ