...
Xa Cha Nho Me Tuấn Phạm
...
On Me Tinh Cha Tuấn Phạm
...
Yeu Chi Vi Tien Remix Tuấn Phạm
...
Vo Va Bo Tuấn Phạm
...
Đêm giữa ngày Tuấn Phạm - Võ Đình Nam