...
I Don'T Think So Đan Trường
...
Sai Trong Quá Khứ Đan Trường
...
...
...
Hát Về Anh (Live) Đan Trường
...
Duyên Phận Đan Trường
...
Xót Xa Bông Súng Đợi Chờ Đan Trường - Trung Quang
...
...
...
LK Miền Tây Quê Tôi Đan Trường
...
...
Lk Biển Tình Đan Trường
...
Hai Mái Huyền Thoại Đan Trường
...
LK Khung Trời Ngày Xưa Đan Trường - Cẩm Ly
...
Những bông hoa trên tuyến lửa Đan Trường - Nhiều Ca Sĩ