...
Thuở Ban Đầu Khưu Huy Vũ
...
Mèo Hoang Khưu Huy Vũ
...
Giã Từ Khưu Huy Vũ
...
Trên Nhịp Cầu Tre Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Điệu Buồn Phương Nam Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Mùa Xuân Xôn Xao Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
...
Liên Khúc Đám Cưới Quê Tôi Khưu Huy Vũ - Nhiều Ca Sĩ
...
...
Tình Xưa Vụng Dại Khưu Huy Vũ
...
Gục Ngã Vì Yêu Khưu Huy Vũ
...
Làm Sao Quên Được Khưu Huy Vũ
...
Đêm Mưa Nhớ Mẹ Khưu Huy Vũ
...
Em Gái Miền Tây Khưu Huy Vũ
...
Khóc Một Cuộc Tình Khưu Huy Vũ
...
Gặp Lại Cố Nhân Khưu Huy Vũ