Hương Ly - Phước Lộc
Đừng Nói Xa Nhau Phước Lộc - Hương Ly
Ai Nhớ Chăng Ai Phước Lộc
Sầu Tím Thiệp Hồng Phước Lộc - Trang Hương
Tình Thắm Duyên Quê Hương Ly - Phước Lộc
Lk Thất Tình Phước Lộc
Hỡi Người Tình Phước Lộc
Bóng Mẹ Phước Lộc
Chuyến Tàu Hoàng Hôn Phước Lộc - Đăng Nguyên
Lầm Phước Lộc
Con Đường Xưa Em Đi Tuyết Mai - Phước Lộc