...
Yêu Một Mình Ngọc Hương - Ân Thiên Vỹ
...
Đường Tình Đôi Ngả Lưu Ánh Loan - Ân Thiên Vỹ
...
Mưa Đêm Ngoại Ô Lâm Tuấn Anh - Ân Thiên Vỹ
...
Mưa Đêm Ngoại Ô Ngô Quốc Linh - Ân Thiên Vỹ
...
Chuyến Tàu Hoàng Hôn Ân Thiên Vỹ
...
Đêm Tâm Sự 1975 Ân Thiên Vỹ - Hồng Quyên
...
Đêm Tâm Sự Ân Thiên Vỹ
...
Dem Tam Su Ngọc Hân - Ân Thiên Vỹ
...
Chuyen Tau Hoang Hon 1975 Khưu Huy Vũ - Ân Thiên Vỹ
...
...
...
...
...
...
Nếu Xuân Này Vắng Anh Ân Thiên Vỹ