...
...
Ca dao mẹ Lê Bảo Bình
...
Em nói em chán Lê Bảo Bình
...
Lên đàng Lê Bảo Bình
...
Nhát gái Lê Bảo Bình
...
Sang chém gió Lê Bảo Bình
...
Yêu lắm luôn ý Lê Bảo Bình
...
Yêu luôn nhé em Lê Bảo Bình
...
Yêu nhau vội vàng Lê Bảo Bình
...
Trung thu cô đơn Lê Bảo Bình
...
...