...
Người Con Gái Tham Lam Khánh Phương
...
Người Ra Đi Vì Ai Khánh Phương
...
...
Tam Sinh Duyên Vy Oanh - Khánh Phương
...
Tựa Vào Vai Anh Khánh Phương
...
Anh Và Em Hai Thế Giới Khánh Phương
...
...
Mùa Đông Tình Yêu Khánh Phương
...
Chúc Tết Nhiều ca sĩ
...
Anh Yêu Em Khánh Phương - Lương Bích Hữu
...
Một Lần Cho Anh. Khánh Phương
...
Một Lần Cho Anh Khánh Phương
...
Chúc Em Hạnh Phúc Khánh Phương
...
...
Em có hiểu lòng anh Khánh Phương