...
Ngày Em Lấy Chồng Quách Thành Danh
...
LK Disco 3 Nhiều ca sĩ
...
LK Disco 2 Nhiều ca sĩ
...
Trò đùa vô nghĩa remix Quách Thành Danh
...
Liên Khúc Xuân Saka Trương Tuyền - Quách Thành Danh
...
Đám Cưới Trên Đường Quê (Beat) Quách Thành Danh - Dương Hồng Loan
...
Tình Lúa Duyên Trăng (Beat) Quách Thành Danh - Dương Hồng Loan
...
Rước Tình Về Với Quê Hương (Beat) Quách Thành Danh - Dương Hồng Loan
...
Trên Đồng Lúa Vàng Quách Thành Danh - Dương Hồng Loan
...
Đám Cưới Trên Đường Quê Quách Thành Danh - Dương Hồng Loan
...
Rước Tình Về Với Quê Hương Quách Thành Danh - Dương Hồng Loan
...
Thương Quá Việt Nam Quách Thành Danh - Dương Hồng Loan
...
Tình Thắm Duyên Quê Quách Thành Danh - Dương Hồng Loan
...
Tình Lúa Duyên Trăng Quách Thành Danh - Dương Hồng Loan
...
Đêm Vũ Trường Quách Thành Danh - Uyên Trang