...
Lỡ làng Trang Anh Thơ
...
Huế Vẫn Còn Thương Trang Anh Thơ
...
Nhạt Nắng Trang Anh Thơ - Dạ Thảo My
...
...
Quê hương Trang Anh Thơ
...
Huế và em Trang Anh Thơ
...
Đường Về Hai Thôn Trang Anh Thơ
...
Tương Tư Nàng Ca Sĩ Trang Anh Thơ - VŨ HẢI
...
Chiều Xuân Xa Nhà Trang Anh Thơ
...
LK Tết Là Tết Trang Anh Thơ - Nhiều Ca Sỹ
...
Tết nguyên đán Trang Anh Thơ
...
Chúc tết Trang Anh Thơ
...
Một Mình Thôi Trang Anh Thơ - Randy
...
Bài Ca Kỷ Niệm Trang Anh Thơ - Nguyên Sang
...
Duyên Quê Trang Anh Thơ - Khánh Hoàng