...
...
...
...
Quyền Trong Huyết Isaac Thái - Hoàng Đức
...
Quyền Năng Thập Giá Thanh Tâm - Isaac Thái
...
...
Ô Cây Noel Isaac Thái
...
Như Ý Cha Isaac Thái
...
Nguyện Cầu Thánh Linh Ngài Isaac Thái - Hoàng Đức
...
...
...
Nào Ai Có Biết Isaac Thái
...
...
Lửa Phục Hưng Isaac Thái
...
Lại Bên Cha Hoàng Nam - Isaac Thái