...
...
Bạn Có Biết Isaac Thái
...
Nhà Mình Vui Tết Beat Nhiều ca sĩ
...
Nhà Mình Vui Tết Nhiều ca sĩ
...
...
Việt Nam Cố Lên Nhiều Ca Sĩ - Isaac Thái
...
Tìm Về Nhà Cha Isaac Thái
...
...
Vua Chí Ái Isaac Thái
...
Tết Này Con Về Isaac Thái
...
Như Ngài Đã Hứa Isaac Thái
...
Xuân Đã Về Isaac Thái
...
...
...