...
Đêm Tóc Rối Khánh Bình
...
Gió Về Miền Xuôi Khánh Bình
...
Ru Lại Câu Hò Thùy Dương - Khánh Bình
...
Như Đã Dấu Yêu Khưu Huy Vũ - Lưu Ánh Loan
...
Ghen Vợ Khưu Huy Vũ - Lê Như
...
Phải Duyên Phải Nợ Khưu Huy Vũ - Quỳnh Trang
...
...
Kiếp Độc Thân Khưu Huy Vũ - Phi Bằng
...
...
...
Mùa Hạ Buồn Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Trả Lại Em Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Nín Đi Em Khưu Huy Vũ
...
Lỗi Tại Ai Khưu Huy Vũ
...
Người Tình Ơi Mơ Gì Khưu Huy Vũ - Lê Như