...
Buông Binz
...
...
Tết này con về Binz - Isaac Thái
...
Bâng Khuâng (Rap Ver.) JustaTee - Binz
...
Crying over you JustaTee - Binz