...
Take Off (Hard Rock Version) Hoàng Rapper - Nguyễn Dân
...
Take Off (VinaHouse Version) Hoàng Rapper - DJ Triệu Lador
...
Take Off (Jazz Glitch Version) Hoàng Rapper - Tiny C
...
Take Off (Tech House Version) Hoàng Rapper - DJ LBass
...
Take Off (Progressive House Version) Hoàng Rapper - Dj Gin
...
Take Off (Dance Pop Version) Hoàng Rapper - Phúc Bồ
...
Take Off (Hardstyle Version) Hoàng Rapper - Đỗ Hiếu
...
Take Off (Future Bass Version) Hoàng Rapper - Addy Trần
...
Take Off (Electro House Version) Hoàng Rapper - Daniel Mastro
...
Take Off (Melbourne Bounce Version) Hoàng Rapper - Nguyễn Đình Vũ
...
Take Off (Reggeaton Version) Hoàng Rapper - Only C
...
Bình An Năm Mới Hoàng Rapper
...
Thương Hại Hoàng Rapper - JC Hưng
...
Băng Giá Hoàng Rapper - Hồ Quang Hiếu
...
Cô Đơn Hoàng Rapper - Hồ Quang Hiếu