...
Mùa Xuân Ơi Linh Mục Quang Lâm
...
Mùa Xuân Đầu Tiên Linh Mục Quang Lâm
...
Vâng Yêu Như Mẹ Linh Mục Quang Lâm
...
Vì Sao Hồng Ân Linh Mục Quang Lâm
...
Vững Bước Theo Chúa Linh Mục Quang Lâm
...
Trong Hang Đá Nhỏ Linh Mục Quang Lâm
...
Trong Máng Cỏ Linh Mục Quang Lâm
...
Trung Thành Theo Chúa Linh Mục Quang Lâm
...
Nơi BêLem Linh Mục Quang Lâm
...
Noel Về Linh Mục Quang Lâm
...
Nỗi Nhớ Xa Mẹ Linh Mục Quang Lâm
...
Ân Tình Mẹ Yêu Linh Mục Quang Lâm
...
Anh Em Hãy Cho Họ Ăn Linh Mục Quang Lâm
...
Ava Maria Con Chào Mẹ Linh Mục Quang Lâm
...
Ba Vua Phương Đông Linh Mục Quang Lâm