...
Đoản Ca Xuân Trung Quang
...
Chim Sáo Ngày Xưa Trung Quang
...
Chỉ Riêng Mình Ta Trung Quang
...
Cứ Đi Và Yêu Trung Quang
...
...
...
...
...
...
...
Cứ Đi Và Yêu Đan Trường - Trung Quang
...
Miền Cát Trắng Trung Quang
...
Khúc Biệt Xa Trung Quang
...
Nguyệt Tâm Trung Quang
...
Sao Đổi Ngôi Đan Trường - Trung Quang