...
Đâu Phải Yêu Là Hạnh Phúc Bằng Cường - Nguyễn Hoàng Anh
...
Khóc Cho Tình Lỡ Bằng Cường - Khánh Phương
...
Sao em giấu anh Bằng Cường
...
...
Uống Cho Say Remix Bằng Cường
...
Yêu Trong Kỷ Niệm Bằng Cường
...
Yêu Em Thôi Bằng Cường - Mắt Ngọc
...
Khi Anh Gap Em Bằng Cường - Quang Hà
...
Lòng Đau Tình Phai Bằng Cường - Thái Lan Viên
...
Thuộc Về Em Bằng Cường
...
Em Mong Mưa Thật Lâu Bằng Cường - Kim Lê Quyên
...
Người Ta Thường Nói Bằng Cường - Đinh Việt Quang
...
Vì Anh Vì Em Bằng Cường
...
Trăng Khóc Bằng Cường
...
Tình Đã Ngủ Say Bằng Cường