...
Thử Thách (DJ Eric T-j Remix) Trương Khải Minh
...
Em Sẽ Hối Hận (Cover) Trương Khải Minh
...
Em chưa quên người cũ Trương Khải Minh
...
Kỷ Niệm Bỏ Quên Trương Khải Minh
...
Ngàn Năm Một Bóng Hình Trương Khải Minh
...
Giờ Anh Hứa Để Làm Gì Trương Khải Minh
...
Thử Thách Trương Khải Minh
...
Tình Như Lá Bay Xa (Remix) Trương Khải Minh
...
Em Vội Buông Tay (Remix) Trương Khải Minh
...
...
...
Chợt Nhìn Lại Phía Sau Trương Khải Minh
...
Yêu Thế Nào Không Sai Trương Khải Minh
...
...