...
Cơm Áo Gạo Tiền Kim Ny Ngọc
...
Sầu Tím Lục Bình Kim Ny Ngọc
...
Trách Mình Thôi Kim Ny Ngọc
...
Xuân Mãi Muôn Đời Kim Ny Ngọc
...
Chào Mùa Xuân Mới Kim Ny Ngọc - Đinh Vũ Duy
...
...
...
...
...
...
Vu Lan Nhớ Mẹ Kim Ny Ngọc
...
...
Mirae Kim Ny Ngọc
...
Number Nine Remix Kim Ny Ngọc
...
Mối Duyên Quê Remix Kim Ny Ngọc