...
...
...
Number Nine. Kim Ny Ngọc
...
Number nine Kim Ny Ngọc
...
Nada sou sou Kim Ny Ngọc
...
La la love on my mind Kim Ny Ngọc
...
...
Chờ Người Nơi Ấy Kim Ny Ngọc
...
Em Không Đủ Tự Tin Kim Ny Ngọc
...
...
...
...
...
Khi chọn yêu anh Kim Ny Ngọc
...