...
...
Yêu Làm Chi Trung Quân - Huỳnh Tú
...
...
Nhật Ký Nhiều ca sĩ
...
...
...
Thánh giá Trung Quân - Đỗ Ái Tử
...
Không có em Trung Quân
...
When Christmas Comes To Town Trung Quân - Đăng Khoa
...
Màn Sương Trắng Trung Quân
...