...
Bài Ca Tết Cho Em Hoàng Tú Minh
...
Mừng Tuổi Mẹ Hoàng Tú Minh
...
Sầu Tím Thiệp Hồng Hoàng Tú Minh
...
Nỗi Buồn Hoa Phượng Hoàng Tú Minh
...
Vi Trong Nghich Canh Hoàng Tú Minh
...
Tiếng Khóc Trẻ Thơ Hoàng Tú Minh
...
Anh Xin Thề Hoàng Tú Minh
...
Cuối Con Đường Hoàng Tú Minh
...
Mất Niềm Tin Hoàng Tú Minh
...
Lại Nhớ Người Yêu Hoàng Tú Minh
...
Không Giờ Rồi Hoàng Tú Minh
...
Ngày xưa anh nói Hoàng Tú Minh - Lê Mỹ Hương
...
...
Ngày Đá Đơm Bông Huỳnh Nhật Huy - Hoàng Tú Minh
...
Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân Huỳnh Nhật Huy - Hoàng Tú Minh