...
Vu Lan đi chùa Thanh Kim Huệ - VŨ HẢI
...
Về miền tây Kim Sa - VŨ HẢI
...
Trái mồng tơi Đoàn Minh - VŨ HẢI
...
LK Con đường mang tên em VŨ HẢI - Duy Thanh
...
...
...
Sầu đông VŨ HẢI
...
...
...
Trả lại thời gian VŨ HẢI - Lý Diệu Linh
...
Yêu em câu hò Kim Sa - VŨ HẢI
...
Thương thầm VŨ HẢI
...
...
Chợ mới Trang Anh Thơ - VŨ HẢI
...
Cung đàn có em Chế Thanh - VŨ HẢI